לאחרונה אנו שומעים יותר על השונות הקיימת בין שתי
המחציות של המוח, הימנית לעומת השמאלית. כחלק
משונות זאת עולה גם הטענה כי האונה הימנית היא זו
האחראית על היצירתיות.

היום אבקש בשמכם, כיזמים הפועלים בשדה העסקים,
לבחון את הטענה המעניינת הזאת, שכן ליצירתיות שלנו
יש השפעה מכרעת על הצעדים שאנחנו יוזמים ומובילים.

במסגרת הבדיקות הללו, בחנתי חומרים רבים ומגוונים,
לרבות את חלקה המיוחד של הפרופסור מרים פאוסט
הישראלית, אשר בחנה את הקשר בין האונות באמצעות
בחינת בעיות מילוליות הדורשות חשיבה בלתי שגרתית. 

להלן ממצאים מרכזיים ממחקרים אלו ואחרים : 

חשיבה יצירתית אסוציאטיבית 
נמצא כי לאונה הימנית יש יכולת רחבה מאד ובלתי צפויה
ביצירת רשת אסוציאציות. יכולת זו עולה בהרבה על
יכולתו של המוח השמאלי, המוגבלת ליצירת קשרים
במקומות צפויים. כמו כן נמצא, כי המוח השמאלי
מדכא במהירות רבה מהלכים של בניית משמעויות
חדשות ובלתי מוכרות, על מנת לשוב במהירות
האפשרית לעיסוק בבעיות המצריכות פתרונות מידיים.

מורכבות המסר 
כאשר הנבדקים נדרשו להבין משפטים רגילים
מהבחינה השפתית, היה יתרון גדול למוח השמאלי.
לעומת זאת, כאשר הם היו צריכים להבין משמעויות
של משפטים בלתי- שגרתיים המעבירים מסרים
בעזרת צרופים מקוריים של מילים או ביטויים היה
יתרון גדול למוח הימני, אשר הלך וגדל ככל
שהמשימה הייתה מורכבת יותר מהבחינה היצירתית. 

פעילות חשמלית 
נמצא כי אצל בני אדם שהוגדרו כיצירתיים יותר
נתגלו בעת פעילות יצירתית גלי אלפא באינטנסיביות
גבוה בהרבה מאשר ביתר האוכלוסייה, וזאת כאשר
בעת עיסוק בפעילויות אחרות שאינן יצירתיות,
לא נמצא כל הבדל בגלי המוח בין הקבוצות. למעשה
הוכח מחקרית כי רמת "ערנות" מוחית גבוהה,
מצמצמת בצורה חדה את המרחב האסוציאטיבי. 

האונה המצחית 
חיזוק נוסף לקשר הקיים בין האונה הימנית ליצירתיות,
נמצא במקרים בהם בני אדם ללא כל רקע קודם בעולם
של יצירה אשר תפקודי האונה המצחית השמאלית שלהם
נפגעו, החלו לפתע לעסוק באינטנסיביות רבה בפעילות
של יצירה. המחקר מעלה את הסברה כי במרבית בני
האדם האונה השמאלית, כאשר היא בריאה, מעשה
חוסמת או מעכבת את היצירתיות הספונטאנית. 

יצירתיות ומנת משכל 
נמצא כי קיים קשר בין IQ ליצירתיות, אך זהו קשר
חלש יחסית. המחקרים מראים שאמנם נדרשת מנת
משכל מינימאלית מסוימת בלעדיה לא תתאפשר
יצירתיות אולם מעבר לסף רמת משכל זה המוגדר
"סביר" ,נמצא כי עליה ב – IQ לא תתורגם לעליה
ביצירתיות. 

הסתייגויות 
מדענים רבים שוללים מן היסוד את התפיסה כי המוח
"מייצר" פתרונות וטוענים כי המוח אינו אלא מתווך
בלבד, מקלט המייבא ומעבד מידע והמאפשר למשתמשים
בו גישה למקורות מידע אחרים חיצוניים לאדם. כיוון מחקר
זה עשוי להסתמן בעתיד כקו מחשבה פורץ דרך במיוחד. 

סיכום 
הוכח מחקרית כי האונה הימנית דומיננטית הרבה יותר
מהשמאלית בתהליכי חשיבה יצירתיים. דבר המצדיק
עיסוק נרחב בפעולות לחיזוק יכולות מוח ימין. יחד עם
זאת חשוב לציין שככל שרמת הבנתנו את המוח גוברת
אנו מגלים כי לעיתים קרובות למרות הדומיננטיות של
אונה אחת, גם לאונה השנייה יש בה חלק בלתי מבוטל.
למשל – למרות עליונותה הידוע של האונה השמאלית
בכל הקשור בשליטה בתפקודי השפה, ממצאים מהעת
האחרונה מצביעים על חשיבות רבה של האונה הימנית
בתפקודים אלו.  

זכרו :
האונה הימנית שלכם עובדת גם כאשר אינכם מודעים לכך,
הקדישו לה זמן והיא תפתיע אתכם לטובה : ))

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.